skip to Main Content

Vlada Rs

 

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić podsjetio je da su predsjednik RS-a Milorad Dodik i njemački ministar poljoprivrede Kristijan Šmit dogovorili na sastanku 13. jula da Svjetska banka kao nezavisna institucija izvrši analizu efekata adaptacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju po poljoprivredu Republike Srpske i BiH – navodi se u pismu šefu delegacije Evropske unije u BiH Larsu Gunaru Vigemarku.

-Na bazi ove analize definisaće se mjere za saniranje negativnih efekata adaptacije SSP-a na poljoprivredni sektor Republike Srpske i BiH u čemu će odlučujuću ulogu imati SR Njemačka. Takođe je dogovoreno aktiviranje autonomnih trgovinskih mjera za voće i povrće, te rješavanje provoza živih životinja i roba životinjskog porijekla kroz zemlje Evropske unije – navodi se u Mirjanićevom pismu Vigemarku.

Mirjanić je istakao da su se dodatne ponude odnosile na rješavanje kreditnog aranžmana s MMF, te korištenje predpristupnih fondova EU (IPARD 2), te da neće biti novih ograničenja u pristupu tim sredstvima, nakon parafiranja sporazuma.

-S obzirom na to da je Bosna i Hercegovina parafiranjem SSP ispoštovala svoj dio preuzetih obaveza s navedenog sastanka, ostajemo u uvjerenju da ćete i Vi realizovati preuzete obaveze s Vaše strane, a koje ste i sami potvrdili – navodi se u pismu.

Pismo je upućeno i Ambasadi SR Njemačke u BiH, te Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS i Ministarstvu vansjke trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Back To Top