skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik se bavi prometom električnih aparata, te prometom rezervnih dijelova za te aparate. Budući da ta dobra nabavlјa iz Austrije, poreski obveznik je odbijao PDV koji mu je obračunat i koji je platio prilikom uvoza dobara. Isti posjeduje na zalihama rezervne dijelove za električne aparate koje je nabavlјao u ranijim godinama, a koje, uslјed zastarjelosti i nepotražnje, nije uspio prodati, te ih namjerava uništiti. Kakav je poreski tretman uništenja tih dobara?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top