skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik iz Bosne i Hercegovine je sa firmom iz Hrvatske zaklјučio ugovor, po kojem mu stavlјa na raspolaganje tri vozača za potrebe prevoza đačkih ekskurzija iz Hrvatske u Francusku. Da li je poreski obveznik iz Bosne i Hercegovine u obavezi da za tu uslugu firmi iz Hrvatske ispostavi poresku fakturu sa obračunatim PDV-om?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top