skip to Main Content

drugo pravno lice prenese koristi i rizike iz određenog dospjelog a nenaplaćenog potraživanja, bez formalno pravnog prenosa vlasništva nad tim potraživanjem. Naknada pravnom licu za otkup koristi i rizika iz određenog potraživanja bi se definisala kao razlika između procijenjene ekonomske vrijednosti (diskontovana vrijednost budućeg oporavka potraživanja svedena na sadašnju vrijednost) i njihove ugovorene cijene. Da li se u tom slučaju radi o usluzi koja podliježe plaćanju PDV-a?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top