skip to Main Content

 

Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u BiH Francisco Parodi potvrdio je za “Avaz” da će Odbor direktora ove međunarodne finansijske institucije 7. septembra zasjedati u Washingtonu, kada se očekuje odluka o odobrenju kreditnog aranžmana za BiH.

Riječ je o proširenom kreditnom aranžmanu od 1,075 milijardi KM koji će omogućiti investicioni zamah, reforme i stabilizaciju budžeta.

Parodi je potvrdio da se prva tranša kredita može očekivati već za nekoliko dana od sjednice, a ona će za BiH iznositi oko 150 miliona KM. Od toga će, kaže, FBiH pripasti dvije trećine, odnosno 100 miliona KM, a RS 50 miliona KM. Prema procjenama, prva tranša u BiH bi trebala stići do 10. septembra.

Parodi za “Avaz” kaže da će program imati tri cilja, a bh. vlasti preuzele su konkretne obaveze koje je potrebno ispuniti tokom trogodišnjeg programa.

– Prvi cilj je unapređivanje poslovnog okruženja. S tim u vezi, predviđene su mjere usmjerene na unapređivaenje funkcioniranja tržišta rada, ponovno pokretanje procesa privatizacije i restrukturiranja preduzeća u državnom vlasništvu u FBIiH, postepeno smanjenje opterećenja na rad i usaglašavanje propisa i poreznih zakona između entiteta – kazao je Parodi.

Drugi cilj, ističe on, odnosi se na fiskalnu oblast gdje vlasti imaju za cilj smanjiti javni dug kroz postepenu fiskalnu konsolidaciju, uz istovremeno smanjenje veličine vlade i unapređivanje kvaliteta vladine potrošnje.

– Kako bi se ostvarili ovi ciljevi, program sadrži konkretne mjere da bi se postigao postepeni prelazak na niži nivo izdvajanje za plaće i manji broj zaposlenih u javnom sektoru, unaprijedila naplata prihoda putem boljesaradnje između poreznih uprava, uz istovremeno usmjeravanje više prihoda za investicije u infrastrukturu te bolje ciljanje socijalnih davanja ugroženim kategorijama, što uključuje i reformu penzij-skog sistema u FBiH, jačanje kontrole nad nižim nivoima vlasti, vanbudžetskim fondovima i preduzećima u državnom vlasništvu – pojasnio je rezidentni predstavnik MMF-a u BiH.

Treći cilj, dodaje Parodi, odnosi se na finansijski sektor, gdje je imperativ očuvati njegovu stabilnost i oživiti kreditni rast.

– Vlasti su se u okviru programa obavezale da će očuvati aranžmana valutnog odbora kao uporišta politikama i zaštititi nezavisnost Centralne banke Bosne i Hercegovine, izraditi sveobuhvatne strategije za rješavanje osjetljivosti u bankama i jačanje operacija i nadzora nad entitetskim razvojnim bankama, usvojiti zakone koji će modernizirati bankarske propise, ojačati saradnju između agencija iz finansijskog sektora i rješavati problem visokog nivoa nekvalitetnih kredita – kaže Parodi za “Avaz”.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top