skip to Main Content

PITANJE: Može li se otpisati potraživanje prema jednoj od članica, koje nije utuženo, niti prijavljeno u likvidacionom ili stečajnom postupku usljed prepreka u propisima druge države?

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top