skip to Main Content

PITANJE: Prema odredbama Zakona o porezu na dobit i pretećeg Pravilnika, koji je porezni tretman rashoda nastalih na ime usklađivanja vrijednosti zaliha sa njihovom neto ostvarivom vrijednosti?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top