skip to Main Content

PITANJE: Koje su porezne obaveze za angažman fizičkog lica iz Slovenije u izradi određenih akata društva vezano za aktuarske poslove. Dio poslova bi se realizovao u Sarajevu, a dio direktno iz Slovenije putem video linka?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top