skip to Main Content

PITANJE: Poslodavac je pravilnikom o naknadama za dnevnice i drugim naknadama vezanim za službena putovanja regulisao da se naknada za prevoz na posao i sa posla isplaćuje u visini cijene mjesečne pokazne karte i to na osnovu potvrde (npr. radnik sa mjestom prebivališta u mjestu kod Živinica dostavio je potvrdu o iznosu pokazne karte Tuzla-Živinice i potvdu Tuzla – loko). Ima slučajeva da postoje dvije potvde od mjesta prebivališta do Tuzle a onda i Tuzla – loko, ili, radnik sa prebivalištem u Zvorniku dostavio je potvdu Tuzla-Zvornik 224,40 KM i potvrdu Tuzla – loko na 45,00KM. Menadžment ima stav da treba isplatiti po obje ili više potvrda,  naknadu kao neoporezivu, kako postupiti u ovakvim slučajevima?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top