skip to Main Content

PITANJE: Fizičko lice sa prebivalištem u FBiH biće angažovano od strane pravnog lica čije je sjedište van BiH (Srbija) na projektu po osnovu ugovora o djelu i to na teritoriji FBiH. Ugovorom je definisano da ino poslodavac isplaćuje fizičkom licu bruto iznos. Poslodavac traži od fizičkog lica Potvrdu o rezidentnosti za porezni period. Koje obaveze ima ovo fizičko lice na osnovu ovako ostvarenog prihoda (doprinosi i porez) i na kojem obrascu ih podnosi? Koji iznos upisuje u Obrazac ZCOR101 (Zahtjev za izdavanje potvrde o rezidentnosti fizičkog lica) jer angažman tek slijedi?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top