skip to Main Content

PITANJE: Sklopljen je ugovor o volonterskom radu kojim je regulisana isplata naknade za visoku školsku spremu u iznosu od 35% od osnovne plaće stručnog saradnika. Koje poreze i doprinose smo dužni plaćati na ime tog volonterskog rada?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top