skip to Main Content

U Općini Novi Grad Sarajevo juče su potpisani ugovori o realizaciji podsticaja sa 37 samostalnih poduzetnica/ka-početnika u biznisu. U 2018. godini započela je realizacija nove podsticajne mjere Općine Novi Grad Sarajevo, “Sufinansiranje troškova samostalnih poduzetnica/ka – početnika u biznisu”, a koja je namijenjena obrtima, trgovinskim ili ugostiteljskim radnjama registrovanim kao osnovna djelatnost od strane lica sa prebivalištem na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo počev od 01.01.2018. godine.

Ugovor se zaključuje na period od dvije godine, sa kvartalnim monitoringom i isplatama. Žene poduzetnice će na bazi ovog ugovora dobiti finansijsku podršku od 4.680 KM, a poduzetnici u iznosu od 4.320 KM.

Ovim je Općina Novi Grad Sarajevo bogatija za obrte koji se bave proizvodnjom mikro povrća, klica i sl., specijaliziranu prodavnicu za opremu za ribolov,  za prodavnicu kombinovanih kancelarijskih uslužnih djelatnosti, knjižaru isl. 

“Drago mi je da imamo mogućnost da sredstva iz budžeta usmjerimo prema onima koji pokušavaju da riješe pitanje zapošljavanja kroz vlastitu kreativnost i poduzetnost. Raduje činjenica  da ima ovako veliki broj ljudi koji su se odlučili da pokušaju sa pokretanjem vlastitog biznisa. U budućnosti je važno da ostanu u kontaktu sa službom jer dosta je mjera koje Općina provodi, a koje su namijenjene razvoju privrede i zapošljavanju”, rekao je načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić.

Sa ovih 37 ugovora, ukupno je potpisanih 108 ugovora, od čega je 55 obrtničkih djelatnosti, 33 trgovačke i 20 ugosteljskih djelatnosti. Ovi početnici su generisali otvaranje 142 nova radna mjesta, što predstavlja poseban kvalitet ove mjere.

Za ovu namjenu iz Budžeta Općine, izdvojeno je 220,000 KM za 2018. godinu. Svakako da treba imati u vidu da je ovaj javni poziv kontinuirano otvoren i očekuje se približno isti trend pokretanja biznisa i tokom 2019. godine.

Back To Top