skip to Main Content

Obuka za stručno usavršavanje nezaposlenih osoba sa područja općine Novi Grad počela je juče u kompaniji Cebos d.o.o., gdje će deset osoba sa visokom i srednjom stručnom spremom u naredna tri mjeseca usavršavati svoja znanja i vještine za rad na laserima i CNC mašinama.

Time je i zvanično počela realizacija projekta „Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, kojeg provodi Općina Novi Grad Sarajevo u saradnji sa privrednim subjektima koji posluju na njenom području i JU Služba za zapošljavanje KS-a, a uz finansijsku podršku EU, kroz program Međunarodne organizacije rada (ILO).

Projekat se realizira s ciljem unapređenja mjera aktivne politike zapošljavanja koje Općina Novi Grad Sarajevo provodi niz godina sa ciljem smanjenja stope nezaposlenosti i kreiranja održivih radnih mjesta.

„Općina Novi Grad Sarajevo je prepoznata po realizaciji spektra mjera koje podržavaju privredu, lokalni ekonomski  razvoj i rješavanje problema nezaposlenosti. Zbog toga smo ušli u šire partnerstvo sa sedam pratnera, četiri kompanije iz realnog sektora privrede, JU Služba za zapošljavanje, Srednjom elektrotehničkom školom i Centrom za socijalno poduzetništvo. Projekat je prepoznat i finansijski podržan od Evropske komisije, kao  jedan od najboljih među 150 projekata iz BiH koji su predlagani. Očekujemo da oko 120 nezaposlenih osoba prođe kroz stručnu obuku, a krajnji efekat je da ćemo imati minimalno 30 posto novozaposlenih nakon procesa obuke koji traje od tri do šest mjeseci“, objasnio je Džamaludin Kahrović, pomoćnik načelnika Općine Novi Grad za privredu i lokalni ekonomski razvoj.

Dodao je da je projekat specifičan, te da očekuje da će biti primjer i za ostale nivoe vlasti kako se može kroz jedno šire partnerstvo raditi na pitanju poboljšanja zaposlenosti i ulaganja u lokalni ekonomski razvoj.

Među kandidatima koji će sticati znanja i vještine u firmi Cebos je Elvis Dudo. Magistar politologije, koji  je već pet godina na evidenciji Biroa za zapošljavanje.

„Pružila mi se prilika da se prijavim na ovaj javni poziv i ovom prilikom bi zahvalio ljudima koji su prepoznali problem i dali ga na rješavanje. Nadam se da ćemo steći dobra znanja i preduslove da budemo konkurentni na tržištu rada. Završio sam Srednju mašinsku-tehničku školu, tako da imam temelj za ovo zanimanje, te očekujem da ću za ova tri mjeseca steći dobre preduslove da se zaposlim, jer je ovo zanimanje traženo, kako na bh. tržištu, tako i u drugim evropskim zemljama“, izjavio je Dudo.

Džani Gušo Kordić, završio je Katolički školski centar. Kaže da je ovaj projekat šansa za mlade, jer je u ovoj struci budućnost. Smatra da se može puno toga ostvariti uz pomoć znanja koje će steći u kompaniji Cebos.

S obzirom na to da na tržištu nedostaje rukovalaca cnc mašinama i laserima, direktor kompanije Cebos Mensur Šehić ističe da je menadžment ove firme zajedno sa Općinom razradio plan kako da u što kraćem periodu obrazovane ljude, koji su sticajem okolnosti na Birou za zapošljavanje, obuče i osposobe za rad na cnc mašinama i laserima.

„To su mašine koje su primjenjive u svim vidovima industrije, drvoprerađivačke, metalske i drugih. Poseban  akcenat je  na vizuelnim komunikacijama, kojima se firma Cebos bavi više od 20 godina“, rekao je direktor Šehić.

Dodao je da će najveći dio obuke biti posvećen praktičnom radu, što je osnova za određene vještine koje će kandidatima prenijeti iskusni predavači.

Uporedo sa obukom u firmi Cebos, u toku je i obuka i stručno usavršavanje nezaposlenih osoba u kompaniji Herbal Spa, gdje se obučava pet osoba sa srednjom stručnom spremom u oblasti masažnih i kozmetičkih tretmana.

 

Back To Top