skip to Main Content

PITANJE: U skladu sa odredbama Zakona o radu i člana 24. koji propisuje sadržinu ugovora o radu, u kojem se ne navodi JMBG, može li se u ugovor o radu ili ugovor o djelu unositi JMBG radnika?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top