skip to Main Content

PITANJE: Stranka koja je pokrenula postupak je odustala od svog zahtjeva te je organ koji vodi postupak donio zaključak o obustavi postupka ali nije naveo šta je sa troškovima postupka. Ko snosi troškove postupka koji su nastali do odustajanja od zahtjeva?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top