skip to Main Content
Erste I Sparkasse Investors Breakfast 2017

Jedna od najuticajnih evropskih bankarskih grupacija Erste Group Bank,sa članicom Grupe u Bosni i Hercegovini – Sparkasse Bank d.d. BiH, održala je prošle sedmice, stručnu konferenciju “2nd Erste Investor’s breakfast” na temu trendova na tržištu kapitala. Ova regionalna inicijativa svake godine okuplja potencijalne ulagače i eksperte iz Erste i Sparkasse grupacije u zemljama regiona, a zamišljena je kao podrška institucionalnim investitorima, sa akcentom na tržište dužničkih hartija od vrijednosti.

U Sarajevu su mišljenja razmijenili predstavnici svih vodećih banaka iz BiH te Erste Bank Hrvatska, kao i reprezentanti javnog sektora. U fokusu je bila tema promjene regulatornog okvira bankarskog sektora, u međunarodnom i lokalnom okruženju, i efekte na  percepciju atraktivnosti lokalnih izdanja obveznica u smislu profitabilnosti i likvidnosnog tretmana. Kako su na bh.tržišu banke dominatan ulagač na tržištu kapitala, govorilo se i o mogućnostima poticanja ulagačke spremnosti i kod nebankarskih institucija poput osiguranja i investicijskih fondova, ali i generalnom oživljavanju novčanog tržišta u BiH, čiji je promet značajno manji od regionalnog nivoa.

Zaključeno je da je za dalji razvoj lokalnog finansijskog tržišta potrebno pravovremeno povezivanje regulatora i struke.

Erste i Sparkasse Grupa stoje na raspolaganju svim učesnicima bh. finansijskog tržišta da svojim iskustvom i snagom pomognu u daljem razvoju lokalnog tržišta kapitala.

Back To Top