skip to Main Content

 

U Privrednoj komori Federacije BiH održan je dvodnevni specijalistički seminar pod nazivom „Upravljanje projektima u izgradnji objekata i industrijskih postrojenja i FIDIC ugovori“.

Seminar su organizirali Privredna komora FBiH i Udruženje konsultanata i inženjera BiH s ciljem da se učesnici upoznaju o FIDIC-ovim uslovima ugovora (Crvena knjiga, Roza knjiga, Žuta knjiga), kao i savremenim konceptom upravljanja projektima.

Seminar je bio namijenjen izvođačima radova, investitorima, nadzornim organima, konsultantima, državnim institucijama i agencijama.

– Analizirajući tržišne prilike i odnose, a s ciljem unapređenja konkurentnosti privrede BiH, posebno domaćeg građevinskog i konsalting sektora, opredijelili smo se da u suradnji s Udruženjem konsultanata i inženjera BiH zainteresiranoj ciljnoj skupini približimo jednu važnu oblast u građevinarstvu, a to je upravljanje projektima i FIDIC ugovori, od čega ovisi postizanje zadatih i ugovorenih ciljeva privrednih društava, a onda i ukupne ekonomije – izjavio je predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić.

Na seminaru su učestvovali brojni predstavnici investitora, privrede i naučno-istraživačkih institucija.

– U Bosni i Hercegovini investicije su u zamahu, a građevinski sektor je direktno oslonjen na investiciona dešavanja, tako da smatramo da je od posebnog značaja da našim firmama dajemo potporu rasta i razvoja kroz angažman na investicionim ulaganjima u našoj zemlji, ali na način da, između ostalog, i kroz ovaj vid edukacije, učestvujemo u izgradnji njihovih konkurentskih prednosti – istakao je Jašarspahić dodajući da će, s obzirom na veliki interes, u skorije vrijeme biti organizovan sličan seminar.

FIDIC definiše standardizovane modele ugovora za različite tipove investicionih projekata, a značaj FIDIC-ovih uslova ugovora o građenju ogleda se i u činjenici da najveći svetski finansijeri prilikom investiranja uslovljavaju primjenu FIDIC- ovih uslova ugovaranja. Oni su nastali kao proizvod prakse velikih kompanija, banaka i državne administracije razvijenih zemalja i danas imaju široku, skoro univerzalnu primjenu.

Back To Top