skip to Main Content

Danas je u Sarajevu Francisco Parodi, rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u BiH izjavio da se, zbog odgađanja u potpisivanju Pisma namjere, sastanak Izvršnog odbora MMF-a, na kojem se trebao razmatrati zahtjev vlasti za odobravanje Proširenog aranžmana, morao odložiti do daljnjeg.

Kako navodi elementi programa kao i sadržaj Pisma namjere su usaglašeni između misije MMF-a i organa vlasti BiH u maju ove godine, ali do danas MMF-u nije dostavljeno potpisano Pismo namjere.

Back To Top