skip to Main Content

PITANJE: Da li postoji krivična odgovornost (i koja) glavnog izvođača radova na gradilištu ako njegov podizvođač radova (sa kojim ima potpisan ugovor o podizvođenju radova) angažuje radnika na „crno“ (bez ugovora o radu) i takav radnik pretrpi težu ili smrtnu povredu na radu? Da li postoji odgovornost „radnika za zaštitu na radu“ glavnog izvođača? Da li postoji krivična odgovornost (i koja) glavnog izvođača radova na gradilištu ako njegov podizvođač radova (sa kojim ima potpisan ugovor o podizvođenju radova) koristi neispravna (bez važeće upotrebne dozvole) sredstva rada kao što su bager, valjak, cirkular, brusilica i sl. i od tog sredstva rada nastrada radnik glavnog izvođača, radnik tog podizvođača ili radnik trećeg podizvođača? Da li postoji odgovornost „radnika za zaštitu na radu“ glavnog izvođača? Prema Zakonu o zaštiti na radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 79/20) i drugih važećih zakona, da li postoji krivična odgovornost „radnika za zaštitu na radu“ prilikom smrtne povrede radnika, ako postoji, koji zakon i član tu odgovornost definiše?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS
Back To Top