skip to Main Content

PITANJE: Da li obveznik PDV-a naručilac građevinskih radova ima pravo na odbitak ulaznog poreza, u slučaju kada zaključi vansudsko poravnanje sa drugim obveznikom PDV-a (izvođačem) kojim je naručilac prihvatio radove koji nisu bili predmet ugovora o izvođenju radova zaključenog između ovih lica, pri čemu je obveznik PDV-a-izvođač ispostavio konačnu situaciju naručiocu u kojoj je iskazana vrijednost ukupno izvedenih radova i obračunat PDV po tom osnovu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top