skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik (tržni centar) je uzeo u zakup zemlјište od fizičkog lica na period od deset godina, uz mogućnost produženja. Isti namjerava da to zemlјište asfaltira i koristi kao parking za kupce. S obzirom na to da će poreski obveznik ulaganje vršiti o svom trošku i bez kompenzovanja tih troškova kroz visinu naknade za zakup, isti neće za to ulaganje ispostaviti poresku fakturu vlasniku zemlјišta. Da li u tom slučaju poreski obveznik može ostvariti pravo na odbitak ulaznog poreza za ulaganja u asfaltiranje zemlјišta?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top