skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik koji se bavi proizvodnjom i prodajom namještaja namjerava da gradi objekat (poslovnu halu), koji bi se koristio isključivo u poslovne svrhe. Poslovni objekat će se graditi na zemljištu koje je u vlasništvu fizičkog lica na koje će glasiti projekat, urbanistička,  građevinska, te upotrebna dozvola za objekat, a fakture dobavljača za izgradnju poslovnog objekta će glasiti na poreskog obveznika. Da li poreski obveznik može ostvariti pravo na odbitak ulaznog poreza iskazanog na primljenim fakturama dobavljača za ulaganja u izgradnju predmetnog objekta?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top