skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik vrši popravke u garantnom roku, a vrijednost utrošenog materijala i izvršene usluge fakturiše poslovnom partneru, sa kojim ima sporazum o nadoknadi tih troškova. Da li obveznik ispostavlja fakturu sa obračunatim PDV-om za izvršene usluge?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top