skip to Main Content

Bab297ba9c4234943344c1861c794345

 

Prednacrt zakona o šumama FBiH predviđa smanjenje broja zaposlenih u tom sektoru za oko 2.000, istaknuto je juče na okruglom stolu “Jačanje socijalnog dijaloga u sektoru šumarstva, drvne i papirne industrije” u Sarajevu.

Predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH Lejla Ćatić pojasnila je da prednacrt Zakona predviđa smanjenje broja radnika u šumarstvu – za tri godine na jednog radnika na 800 m³ sječivog etata, a za pet godina na jednog radnika na 1.000 m³ etata, što će značiti ostanak bez posla za oko 2.000 radnika.

Istakla je da prednacrt također predviđa vraćanje lugara (čuvara šume) u sastav šumskih privrednih društava, a koji su trenutno u kantonalnim upravama za šumarstvo.

Ćatić je navela da Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH pozdravlja inicijativu za donošenje zakona o šumama na nivou FBiH, jer on ne postoji od 2011. što otvara prostor nelegalnim radnjama koje su rezultirale velikom štetom u šumama, ali da zakon mora biti u interesu svih strana.

Dodala je da direktori šumskih privrednih društava insistiraju na potrebi zaštite šume i održanja sadašnjeg načina gospodarenja šumama, dok drvoprerađivači zagovaraju smanjenje cijene drvnih sortimenata i prioritet za domaće korisnike u odnosu na izvoz.

Ćatić je rekla da je, nakon što je Zakon o radu ponovo usvojen, potrebno pristupiti pregovaranju i zaključivanju kolektivnih ugovora s poslodavcima u tom sektoru.

Okrugli sto je organiziran u saradnji sa Sindikatom industrije i energetike Kraljevine Norveške.

Back To Top