skip to Main Content

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je zbog velikog broja prijavljenih organizacija došlo do promjene termina i lokacija informativnih sastanaka za aktuelne Javne pozive za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava USAID/Sweden FARMA II projekta za sektore mljekarstva i jagodastog voća.

Novi termini/lokacije su:

– Sarajevo: 17.08.2016. godine (srijeda) u 11:00 sati, u UNITIC Poslovnom centru, Fra Anđela Zvizdovića 1, mezanin.
– Banja Luka: 19.08.2016. godine (petak) u 11:00 sati, u prostorijama Privredne komore RS, Đure Daničića 1/II.

U odnosu na raniji plan po kojem su u Sarajevu trebali biti održani odvojeni sastanci za organizacije iz sektora jagodastog voća (16.8.) i sektora mljekarstva (17.8.), odlučeno je da se održi zajednički sastanak u Sarajevu (17.8.), te da se organizuje i sastanak u Banjoj Luci (19.8.).

Sve prijavljene organizacije su o ovim izmjenama obaviještene i direktno putem e-maila.

Rok za predavanje aplikacija ostao je isti (15.09.2016. godine do 16:00 sati).

Napominjemo da poziv nije otvoren za individualne poljoprivredne proizvođače (fizička lica).

Back To Top