skip to Main Content

PITANJE: Da li povodom zahtjeva državnih službenika i namještenika u pogledu prava na novčanu naknadu za slučaj smrti roditelja primijeniti odredbe Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ili odredbe Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, ukoliko one, u određenoj mjeri, i na drugačiji način uređuju neko pitanje iz radnog odnosa ili po osnovu radnog odnosa?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top