skip to Main Content

PITANJE: Da li državni službenik ili namještenik, ukoliko su u nekoj prethodnoj godini ostvarili pravo na novčanu naknadu zbog bolesti člana uže porodice, odnosno oca, mogu zatražiti ponovno ostvarivanje tog prava po istom osnovu, a usljed pogoršanja iste bolesti roditelja?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top