skip to Main Content

PITANJE: Ino dobavljač je donio odluku o otpisu svojih potraživanja u vrijednosti cca. 205.000,00 KM zbog zastarjelosti u korist firme iz Sarajeva. Da li smo dužni na ovaj iznos obračunati PDV, ako jesmo da li na ovaj iznos primjenjujemo preračunatu ili punu stopu?

Napominjemo da je ino dobavljač osnivač firme u Sarajevu a potraživanja su nastala po osnovu isporuka roba u prethodnim godinama. Dakle, majka firma iz Austrije otpisuje svoja potraživanja od kćerke firme iz Sarajeva a kćerka firma iz Sarajeva iskazuje prihod po ovom osnovu.

 

ODGOVOR: Ukoliko su isporuke robe od ino-partnera zaista izvršene, za šta je potrebno da postoji kompletna carinska dokumentacija (uvozni papiri), uvoznik je stekao pravo na odbitak ulaznog PDV-a ako je ispunio uslove iz člana 65. Pravilnika o PDV-u, u iznosu koji je obračunala UIO u carinskim ispravama.

Imajući u vidu da se radi o naknadnom finansijskom otpisu potraživanja po tom osnovu, a ne o povratu uvezene robe inostranom dobavljaču, ne postoji obaveza da se u tom slučaju obračunava i plaća PDV u BiH, jer otpis zastarjelih potraživanja nije predmet oporezivanja tim porezom.

Prema članu 3. Zakona PDV se plaća na:

  1. promet dobara i usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik, u okviru obavljanja svojih djelatnosti, izvrši na teritoriji Bosne i Hercegovine uz naknadu;
  2. uvoz dobara u Bosnu i Hercegovinu.

Shodno članu 2. Pravilnika, predmet oporezivanja porezom na dodatu vrijednost je svaka isporuka dobara ili usluga obavljena na teritoriji Bosne i Hercegovine uz naknadu, vlastita potrošnja, unos dobara u carinsko područje BiH, te isporuka dobara i usluga što se obavi uz naknadu, bez naknade ili uz povoljnije uvjete poreznim obveznicima i njihovim zastupnicima, kao i drugim primaocima, ako su ispunjeni ostali Zakonom propisani uvjeti.

Prema članu 11. stav 1. i 2. Zakona, “Uvoz dobara” je svaki unos dobara u carinsko područje Bosne i Hercegovine. PDV se obračunava na sva dobra koja se uvoze.

Članom 21. stav 1. Zakona je propisano da je poreska osnovica kod uvoza dobara u Bosnu i Hercegovinu vrijednost tih dobara utvrđena u skladu sa carinskim propisima.

Saglasno članu 65. Pravilnika, PDV koji je obračunat pri uvozu, uvoznik može odbiti kao ulazni porez ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • a) da je PDV plaćen pri uvozu. Uplata poreza pri uvozu uvijek se obavlja za uvoznika a može je izvršiti uvoznik sam ili za njega neko drugi, koji u tom slučaju na nalogu za uplatu, u pozivu na broj odobrenja, mora navesti identifikacioni broj uvoznika na kojeg glasi JCI;
  • b) da je dobro uvezeno u zemlju, za oporezive svrhe uvoznika.
Back To Top