skip to Main Content

PITANJE: Sa članovima nadzornog odbora imamo zaključene ugovore u kojima je definisana naknada npr. 500 KM, ta naknada je isplaćivana dugi vremenski period, uz plaćanje pripadajućih poreza. Međutim, od 01.02.2023. godine, članovi NO su dali izjave da se odriču svojih naknada iz ugovora. Da li odricanjem članova NO od primanja neto naknada prestaje i naša obaveza plaćanja odgovarajućih poreza?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top