skip to Main Content

PITANJE: JZU (dom zdravlja) bavi se pružanjem zdravstvenih usluga. Najvećim dijelom se finansiraju iz fondova (preko 99%). Dio prihoda se ostvari od pružanja, opet, zdravstvenih usluga i naplati gotovinski. Naplata se vrši prema Tarifi zdravstvenih usluga koja je propisana od strane ZZO i reosiguranja FBiH. Pružaju se i hitne zdravstvene usluge, povrede na radu i iste se naplate u gotovini ili virmanom (ako su u pitanju pravna lica-povrede na radu i sl.). Da li prihode naplaćene gotovinski ili virmanski od strane pravnih lica, bez obzira što se odnose na zdravstvene usluge, treba prikazati u poreznom bilansu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top