skip to Main Content

PITANJE: Ukoliko jedna od ponuda u postupku javne nabavke ima formalnih nedostataka, te je iz tog razloga ugovorni organ odbacuje, da li je dovolјno to navesti u Zapisniku o ocjeni ponuda ili je ugovorni organ obavezan donijeti poseban zaklјučak ili drugi akt o odbacivanju ponude?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top