skip to Main Content

PITANJE: Nakon što je okončano javno otvaranje ponuda u prisustvu ponuđača, ugovorni organ je obaviješten da je postojala još jedna blagovremena ponuda u postupku, te da je ista nekoliko dana ranije preuzeta od strane drugog ugovornog organa (ministarstva u čijem je sastavu ugovorni organ).

Šta raditi u konkretnom slučaju kada je otvaranje ponuda već okončano a nisu otvorene sve ponude zbog propusta službe za poštu i propusta drugog organa koji je uzeo tuđu ponudu? Utvrdivši da su preuzete ponude sa protokola već otvorene, da je provedeno javno otvaranje ponuda u kojem nisu otvorene sve blagovremeno pristigle ponude, te da je naknadno konstatovano da je usljed protokolarnih nerazumijevanja i nedostatka pravovremenog obavještavanja i informisanja o relevantnim činjenicama propušteno otvaranje svih pristiglih ponuda ugovorni organ je bio prisiljen otkazati i okončati postupak javne nabavke kako bi osigurao poštivanje zakonskih principa transparentnosti, jednakog tretmana i nediskriminacije svih ponuđača.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top