skip to Main Content

PITANJE: Fizičko lice, kao obveznik poreza na dohodak želi da odjavi trgovinsku djelatnost koju obavlja u Distriktu, te da u tom postupku “prenese” imovinu i obaveze na “svoje” privredno društvo koje je već osnovao. Da li je moguće prenijeti imovinu i obaveze bez podnošenja poreske prijave i plaćanja poreza na dohodak, s obzirom na to da društvo nastavlja djelatnost, odnosno može li se primijeniti član 38. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top