skip to Main Content

PITANJE: “Prilazni put za hendikepirane osobe” koji se planira izgraditi predstavlja rampu koja će se graditi na postojećem stepeništu zgrade koja je u vlasništvu budžetskog korisnika. Kako u ovom slučaju knjižiti izdatke za usluge projektovanja, odnosno smatraju li se isti troškom  ili investicionim održavanjem i time povećava vrijednost zgrade.

Osim troškova usluga projektovanja prilaznog puta za hendikepirane osobe, a u vezi započetih aktivnosti na rekonstrukciji/sanaciji/adaptaciji pomenute zgrade, planiraju se izvršiti i usluge geodetskog snimanja zgrade, usluge arhitektonskog snimanja zgrade, te usluge digitalizacije zgrade u AutoCAD-u. Da li navedene usluge povećavaju vrijednost zgrade ili predstavljaju samo trošak?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top