skip to Main Content

Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović danas je s predstavnicima pet udruženja, koja se bave zaštitom potrošača, potpisao ugovore o dodjeli sredstava za podršku u 2018. godini.

Javnim pozivom za dodjelu sredstava, pet udruženja ispunilo je sve potrebne uvjete, te im je na osnovu utvrđenih kriterija raspoređeno 63.831,70 KM za redovne aktivnosti i projekte.

Federalno ministarstvo trgovine je u proračunu osiguralo 70.000 KM za ove namjene.

Ministar Vujanović istaknuo je kako se 11 godina osiguravaju sredstva iz Federalnog proračuna za udruženja potrošača, te kako se njihove aktivnosti iz godine u godinu unapređuju i postaju kvalitetnije.

Dodao je kako im je cilj da što više građana i potrošača bude upoznato sa svojim pravima,  zaštitom svojih ekonomskih interesa, te da im zakoni budu jasni kako bi ih mogli koristiti.

Vujanović je ocijenio kako teritorij Federacije BiH nisu pokrili u željenom obimu jer od 10 kantona u Federaciji, sredstva se dodjeljuju za pet udruženja.

Gordana Bulić iz Udruge potrošača Tuzlanskog kantona istaknula je kako može slobodno kazati da su ta udruženja postala produžena ruka Federalnog ministarstva trgovine na polju djelovanja zaštite potrošača.

Misija je udruge potrošača edukacija i savjetovanje potrošača. Ova sredstva koja dobivamo od Ministarstva su djelomično dovoljna da pokrijemo osnovne troškove u educiranju građana, da postoji Zakon o zaštiti potrošača u BiH, da smo mi zemlja slobodnog tržišta, te da savjetujemo potrošače kako i na koji način da se ponašaju kada su njihova prava uskraćena – istaknula je Bulić.

Korisnici sredstava u ovoj godini su: Klub potrošača Odžak, Savjet potrošača Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Klub potrošača Tuzla, Udruga za unapređenje kvaliteta življenja Futura Mostar i Klub potrošača Srednje Bosne Travnik.

 

 

Back To Top