skip to Main Content

2208FBIH

 

Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović razgovarao je juče sa potpredsjednicom Federacije BiH Melikom Mahmutbegović o stanju u kulturi i obrazovanju i mogućnostima za zajedničko djelovanje kako bi se rješavali prioritetni problemi.

Posebna pažnja posvećena je statusu sedam institucija kulture od značaja za BiH. Razmotrene su aktivnosti preduzete na saniranju stanja u Zemaljskom muzeju BiH, te je ukazano na potrebu zajedničkog djelovanja kako bi se sanirala oštećenja nastala tokom nevremena prošlog mjeseca.

Ministar Osmanović i potpredsjednica Mahmutbegović izrazili su nezadovoljstvo statusom djece Bošnjaka u obrazovanju u Republici Srpskoj, posebno kada je riječ o izučavanju  bosanskoga jezika. Osudili su uplitanje politike u obrazovni proces, te naglasili da se ne smiju donositi odluke koje idu na štetu djece.

Razmotrena su i druga pitanja i oblasti u kojima je moguće razvijati saradnju između Ministarstva civilnih poslova i institucija Federacije BiH.

 

Back To Top