skip to Main Content

PITANJE: Da li bi poslodavac prilikom određivanja kriterija za izbor novog radnika mogao staviti i dodatno bodovanje lica koja su kod tog poslodavca obavljala volonterski rad? Da li bi isto predstavljalo bilo kakav oblik diskriminacije u odnosu na druga lica? Napominjemo da se radi o pravnom licu gdje još nije donijeta uredba (propis) kojim će se propisati postupak prijema u radni odnos, a u skladu sa članom 20a. Zakona o radu FBiH.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top