skip to Main Content

PITANJE: Da li poslodavac, na kojeg se primjenjuje Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, može primjenom instituta otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, bez objave javnog oglasa, rasporediti radnika na radno mjesto na kojem je kao uslov propisana VSS i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, u slučaju kada je sa pomenutim radnikom već zaključen ugovor o radu za radno mjesto gdje je kao uslov propisana VSS i najmanje tri godine radnog iskustva u struci?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top