skip to Main Content

PITANJE: Da li javno preduzeće koje, pored poslova osnovne djelatnosti obavlja i poslove upravitelja zgrada na temelju odluke općinskog vijeća o imenovanju prinudnog upravitelja, može odlukom skupštine ili na drugi način podijeliti preduzeće na način da se formira posebno preduzeće – stambeno kao d.o.o. koje bi sve poslove obavljalo neovisno od javnog preduzeća?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top