skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400
Federalno ministarstvo okoliša i turizma FBiH raspisalo je javni poziv za prikupljanje i odabir korisnika sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma FBiH” za 2017. godinu.
Program podrazumijeva sufinansiranje projekata za unapređenje turističke i ugostiteljske infrastrukture u cilju povećanja konkurentnosti turizma, sunfinansiranje razvoja sportsko-rekreativnog i avanturističkog turzima, sufinansiranje podrške putničkim agencijama, kao i drugih projekata.
Back To Top