skip to Main Content

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove će 5. juna pustiti u rad portal „Javna prezentacija podataka registra cijena nekretnina“.

Javnim uvidom u podatke Registra cijena nekretnina u Federaciji BiH svim sudionicima na tržištu biti će dostupne točne i pouzdane informacije o izvršenim prometima nekretnina iz kupoprodajnih ugovora. Cilj uspostave Registra cijena nekretnina Federacije BiH, kao službene i dostupne evidencije tržišta nekretnina u Federaciji BiH, je povećanje transparentnosti tržišta nekretnina i ostvarivanje realnog uvida u razvoj i kretanje ovog tržišta, što je jedan od temelja gospodarskog razvoja i ulaganja, te budućeg pristupa Europskoj uniji.

Javna prezentacija je rezultat suradnje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Porezne uprave Federacije BiH i jedinica lokalne samouprave u FBiH u realizaciji aktivnosti projekta “Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini” – CILAP.

Ovaj projekt financiran je donatorskim sredstvima Vlade Kraljevine Švedske i provodi se kao twining suradnja između izravnih projektnih partnera, Švedske uprave za kartografiju, katastar i upis prava (Lantmateriet), Federalne uprave za godetske i imovinsko-pravne poslove FBiH (FGU) i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a (RGU).

Tijekom 2016. i 2017. godine razvijen je IT sustav ovog registra koji je trenutno u upotrebi u 62 jedinice lokalne samouprave i pripadajućim uredima, a očekuje se njegovo dalje širenje i na druge lokacije u Federaciji BiH. S obzirom na važeće zakonske i institucionalne okvire sustav je razvijen u bliskoj suradnji sa Poreznom upravom FBiH, čiji su službenici njegovi interni korisnici, zajedno s komisijama za procjenu vrijednosti nekretnina uime jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Nakon 5. juna 2018. godine, evidentirani podaci iz kupoprodajnih ugovora koji se odnose na cijenu, površinu i vrstu nekretnine biti će javno dostupni, te će na taj način građani putem interneta moći provjeriti po kojim cijenama se prodaju kuće, stanovi ili zemljište u određenom dijelu općine ili grada. Osobni podaci sudionika na tržištu nekretnina će biti zaštićeni, a lokacija prikazana na pregledniku je približna, informativnog karaktera i ne odaje stvarnu lokaciju prometovane nekretnine, saopćeno je iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Back To Top