skip to Main Content

Međunarodni aerodrom Sarajevo  uspostavio je  prvu RFS (Road Feeder Service) liniju  na relaciji Sarajevo-Beograd, koja je realizovana  u saradnji sa avio kompanijom Air Serbia. Uspostavom ove linije sarajevski aerodrom ostvaruje novi kvalitet u segmentu cargo usluga i značajno unapređuje svoje mogućnosti u pogledu prevoza robe. Ovaj vid prevoza uobičajen je u svijetu i predstavlja dodatak  prevozu robe zračnim putem. Koristi se pretežno za transport robe do destinacija na kojima avio kompanija ne leti ili do destinacija na kojima redovne avio linije nisu u mogućnosti  obezbjediti dovoljne transportne cargo kapacitete. Uspostavljanjem RFS linije za Beograd, stvoreni su uslovi za otpremu roba većih dimenzija uz direktnu konekciju na letove kompanije Air Serbia iz Beograda, u najkraćem mogućem roku.

Međunarodni aerodrom Sarajevo je obezbijedio sve logističke kapacitete u smislu smještaja i manipulacije robom na mjestu gdje će se vršiti prihvat robe od pošiljaoca. Robu je sada moguće dostaviti na Aerodrom Sarajevo svaki radni dan, a u organizaciji kompanije Air Serbia transport će se vršiti  jednom sedmično.

Na realizaciji ovog projekta zajednički su radili Međunarodni aerodrom Sarajevo, Carinska Ispostava Aerodrom Sarajevo i Aviation Services Sarajevo kao glavni cargo prodajni agent kompanije Air Serbia za teritoriju Bosne i Hercegovine.

Back To Top