skip to Main Content

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović potpisat će Posebni sporazum sa Švedskom agencijom za razvoj i saradnju (SIDA) za potrebe provođenja posebnog projekta „Jačanje izvoznog potencijala i poboljšanje konkurentnosti bh. poljoprivrednih proizvođača“.

Na ovaj način se omogućuje Uredu za veterinarstvo BiH da nastavi aktivnosti u vezi s vakcinacijom malih preživara protiv bruceloze u 2018. godini u cilju zaštite zdravlja u BiH. Pored toga, kontrola bruceloze u našoj zemlji od izuzetnog je značaja i za zaštitu domaće proizvodnje i nastavak nesmetanog izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište Evropske unije.

SIDA je za realizaciju ovog projekta u 2018. godini osigurala donaciju u iznosu 9,5 miliona švedskih kruna.

Ovaj posebni sporazum proističe iz ranije zaključenog sporazuma između Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine.

Back To Top