skip to Main Content

PITANJE: Kada je na vrijednosnim papirima upisano založno pravo po osnovu Ugovora o zalogu zaključenog između vlasnika vrijednosnih papira i zalogoprimca, a nakon toga na istim tim papirima evidentirana nova založna prava / pljenidbe od strane suda, porezne uprave, Uprave za indirektno oporezivanje i sl. Kakav je redoslijed namirenja ukoliko i po osnovu prvobitnog ugovora vlasnik papira padne u docnju, a zalogoprimac pokrene izvršni postupak koji se evidentira, da li on ima prednost s obzirom na to da je osnov tog izvršenja Ugovor u zalogu po osnovu kojeg je upisana prva pljenidba / založno pravo na vrijednosnim papirima.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top