skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik je za potrebe obavlјanja djalatnosti obuke kandidata za vozače (auto škola) nabavio je tri putnička automobila. Prilikom nabavke ostvario je pravo na odbitak ulaznog poreza. Dvije godine kasnije namjerava da predmetne  automobile proda kupcu u inostranstvo (izvoz). Da li je u tom slučaju dužan da izvrši ispravku odbitka ulaznog poreza?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top