skip to Main Content

PITANJE: Obveznik PDV-a je 10. 12. 2021. godine podnio izmijenjenu PDV-e prijavu za poreski period april 2021. godine u kojoj je prijavio obavezu po osnovu PDV-a u iznosu od XX i uz istu pružio dokaz da je prijavljenu obavezu po osnovu PDV-a platio istog dana kada je podnio i Izmijenjenu PDV-e prijavu UIO. Da li u ovom slučaju, nadležna organizaciona jedinica UIO ima zakonsko uporište da pokrene postupak prinudne naplate i u tom postupku obračuna i naplati naknadni teret prinude?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top