skip to Main Content

PITANJE: Molim odgovore na pitanja koja se odnose na izbor članova Odbora za reviziju.

Članom 236. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj 81/15 – u daljem tekstu: Zakon) određeno je, između ostalog, da se izbor članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju vrši u skladu sa članom 250. Zakona.

Članom 250. Zakona o privrednim društvima regulisano je da se članovi Odbora za reviziju biraju glasanjem, u skladu sa članom 237. Zakona, pri čemu svakoj dionici s pravom glasa pripada broj glasova jednak broju članova Odbora za reviziju koji se biraju. S tim u vezi, molim za pojašnjenje koliki broj glasova je neophodan da bi odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju bili važeća – da li je to 51% dionica ili je dovoljno 5% dionica?

Također, uzimajući u obzir odredbe člana 237. Zakona koji kaže da na glasačkom listiću treba biti mogućnost glasanja „ZA“ i „PROTIV“ imena nekog kandidata, koliko glasova je dovoljno da kandidati, svi ili pojedinačno, ne budu imenovani kao članovi Odbora za reviziju?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top