skip to Main Content

PITANJE: Da li skupština dioničkog društva koje je 100% u privatnom vlasništvu može donijeti odluku o izboru vanjskog revizora kojom će ovlastiti nadzorni odbor da izabere vanjskog revizora iz pristiglih ponuda?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top