skip to Main Content

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH (UPRMBiH) danas je u Sarajevu, u saradnji sa Centrom za investicije i finansije (CIF) iz Srbije, održalo seminar o
temi „Bazel III – Principi i izazovi primjene regulatornog okvira” u skladu sa novim zahtjevima i propisima Europske unije.

Seminaru je prisustvovalo 70 učesnika uključujući predstavnike lokalnih i međunarodnih banaka, regulatora, univerziteta i međunarodnih donatora. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači CIF-a iz Srbije sa višegodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u oblastima upravljanja finansijskim rizicima, bankarstva, finansijskih tržišta i korporativnog upravljanja.

Fokus je bio da se akteri finansijskog sektora BiH, a posebno predstavnici lokalnih
banaka upoznaju sa izazovima i principima implementacije novog EU regulatornog okvira Bazela III kako bi se pripremili za potpunu primjenu ovog okvira u lokalnom sektoru početkom 2018 godine.

”Jedan od osnovnih uzroka nedavne finansijske krize je vezan za eroziju nivoa i kvaliteta kapitalne baze bankarskog sektora. Bazel III okvir je uspostavljen sa ciljem implementacije konkretnih mjera za dodatnim povećanjem kvaliteta i strukture kapitala, kao i uspostavljanje adekvatnijeg seta globalnih standarda likvidnosti. Suštinski, ovaj okvir ima za cilj unapređenje sposobnosti bankarskog sektora da absorbuje šokove nastale kao posljedica finansijskih i ekonomskih stresova i
njihov negativan uticaj na realnu ekonomiju. Upravo zbog toga implementacija Bazel III standarda i makroprudencijanih instrumenata je iznimno važna i za očuvanje stabilnosti bankarskog sektora BiH,” izjavio je Amir Softić, predsjednik UPRMBiH.

”Kroz partnerski odnos sa našim kolegama u Srbiji i regionu, Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH ima cilj da postane lokalni i regionalni centar u oblasti upravljanja rizicima kako bi na adekvatan način odgovorili potrebama bankarskog i finansijskog sektora u BiH te na taj način sačuvali njihovu stabilnost,”  izjavio je Amar Brkan, Generalni Sekretar UPRMBiH.

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini jedno je od 40 svjetskih priznatih partnera Global Association of Risk Professionals (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta.

Back To Top