skip to Main Content

 

Na 42. sjednici Vijeća Fakulteta, održanoj u ponedjeljak 25.04.2016, izabran je novi dekan EFSA, na mandatni period 2016/17 – 2019/20 akademska godina. Glasanje je održano u dva kruga, u kojima je većinskim brojem glasova podržana kandidatura prof. dr. Kemala Kozarića. Da bi procedura bila uspješno okončana, potrebno je da odluku o imenovanju novog dekana donese Senat Univerziteta u Sarajevu na narednoj sjednici, nakon čega bi dr. Kozarić funkciju trebao preuzeti 1. septembra 2016. godine.

“U narednom periodu, Dekan i ostali članovi Uprave, nastavno i administrativno osoblje, osigurat će da EFSA postane prvi izbor za upisnike na prvi, drugi i treći ciklus studija iz oblasti poslovnih i ekonomskih nauka. Kao Dekan, nastojat ću osigurati viši kvalitet nastave i vannastavnih aktivnosti, održavanje postojećih i sticanje novih akreditacija, osigurati veći broja prilika za međunarodnu mobilnost studenata, te jačanje veza sa poslovnom zajednicom. Stalna komunikacija sa potencijalnim, sadašnjim i nekadašnjim studentima bit će jedan od prioriteta.“ – istakao je profesor Kozarić u okviru svoje vizije rada Fakulteta u mandatnom periodu.

Profesor Kozarić, trenutno u zvanju vandrednog profesora, član je Katedre za finansije EFSA. U proteklom periodu vršio je dužnost nekoliko istaknutih funkcija: bio je guverner Centralne banke BiH, Ministar finansija Kantona Sarajevo, direktor Agencije za osiguranje depozita BiH i dr.

Novo rukovodstvo Fakulteta, na čelu sa dekanom prof. dr. Kemalom Kozarićem, nastaviti će put unapređenja, modernizacije i internacionalizacije ove institucije, sa posebnim fokusom na povećanu mobilnost studenata, akademskog i administrativnog osoblja.

Back To Top